Home

Potápěčské kurzy pro začátečníky i pokročilé, přednášky pro školy či skupiny se zájmem o potápění. Výuka probíhá podle standardů celosvětově rozšířené a respektované organizace IANTD. na konci kurzu budete certifikovaným samostatným potápěčem a podle rozsahu a zaměření kurzu budete moci objevovat krásy pod vodní hladinou jezer, vodních toků nebo jeskyní.