Technické kurzy

Advanced EANx Diver - pokročilé potápění s nitroxovými směsmi

Tento kurz je navržen tak, aby dále rozšiřoval a rozvíjel znalosti potápěče v používání EANx dýchacích směsí v prostředí rekreačního potápění. Dále pak rozvíjí dovednosti ve vodě a nabízí potápěčům lepší porozumění potápění s dýchací směsí EANx.

Kurz zahrnuje použití směsí EANx do maximální hodnoty PO2 1,5.
Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 42 metrů a k dekompresním ponorům s maximálním dekompresním časem 15 minut.

Požadavky:

Kvalifikace IANTD EANx Diver a IANTD Deep Diver a minimálně 30 doložených ponorů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.

Technical Diver - technický potápěčský kurz

Tento kurz je určen pro výcvik potápění do hloubek od 30 metrů do maximálně 51 metrů (dle volby instruktora) s použitím různých směsí. Kurz dále rozšiřuje znalosti v používaní směsí, poskytuje veškeré znalosti o limitech použití směsí EANx a nabízí používání směsí EANx a kyslíku pro dekompresi.

Znalosti a dovednosti tohoto kurzu jsou více než dostatečné k provádění ponorů do hloubky 54 metrů.
Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver.
Minimálně 100 doložených ponorů, z toho minimálně 30 do hloubek pod 27 metrů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

CCR HammerHead Diver - potápění s uzavřeným okruhem na přístroji HammerHead

Minimálně 100 doložených ponorů, z toho minimálně 30 do hloubek pod 27 metrů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu, hlavně zkušenosti s potápěním s CCR.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

 

CCR X-CCR Diver - potápění s uzavřeným okruhem na přístroji X-CCR

Minimálně 100 doložených ponorů, z toho minimálně 30 do hloubek pod 27 metrů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu, hlavně zkušenosti s potápěním s CCR.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

CCR Normoxic Trimix Diver - potápění s uzavřeným okruhem a normoxickým trimixem 

Tento kurz je určen pro výcvik potápění do hloubek maximálně 60 metrů. 

Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver a IANTD CCR Diver. 
Minimálně 25 doložených ponorů na CCR a zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

CCR Trimix diver - potápění s uzavřeným okruhem a trimixem

Tento kurz je určen pro výcvik potápění do hloubek maximálně 100 metrů.

Požadavky:

Kvalifikace IANTD Normoxic TMX Diver a IANTD CCR Diver.
Minimálně 50 doložených ponorů na CCR a zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.